Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Galeria

Ikona facebook Ikona Instagram Ikona BIP

O nas

         W strukturze organizacyjnej CCK w Czarnem znajduje się dom kultury w Czarnem, biblioteka w Czarnem i filia w Wyczechach, a także 10 świetlic wiejskich na terenie Gminy   w miejscowościach: Sokole,  Kijno, Sierpowo, Domisław, Krzemieniewo, Nadziejewo,  Raciniewo, Biernatka i Bińcze.

        Zatrudnienie w Czarneńskim Centrum Kultury kształtowało się następująco: dyrektor ( 1 etat), główny księgowy (1 etat) , pracownik administracyjno-kadrowy (1 etat), sprzątaczka (1 etat) ,instruktorzy artystyczni ( 2 etaty), pracownik gospodarczy (1 etat), opiekunowie świetlic wiejskich ( 3 etaty) w Nadziejewie, Krzemieniewie i Domisławiu.  Kierownik biblioteki w bibliotece w Czarnem (1 etat), bibliotekarka w Czarnem (1 etat),  bibliotekarka ( 1 etat) i animator biblioteczny ( 1 etat) w bibliotece w Wyczechach. Zatrudnienie w pozostałych świetlicach wiejskich uzupełniane było przez Gminę Czarne w porozumieniu z PUP czyli w Sierpowie, Kijnie, Sokolu i Bińczu - umowa o pracę, w Biernatce i Raciniewe – umowa zlecenie.

      Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi działalność w dziedzinie muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, fotografii, rzemiosła artystycznego i kultury ludowej poprzez funkcjonowanie zespołów artystycznych, kół i sekcji zainteresowań, warsztatów,  organizowanie imprez o charakterze festynów, festiwali i konfrontacji twórczości scenicznej, jarmarków  i kiermaszy rękodzieła, wymianę dorobku kulturalnego, a także świadczenie usług w zakresie kultury na rzecz zakładów pracy, instytucji oświatowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych np. obsługa zebrań i spotkań, obsługa artystyczna, akustyczna, muzyczna imprez, reklama i oprawa plastyczna, opracowywanie graficzne plakatów, zaproszeń, wizytówek, ulotek i innych.

 

Współpracę na terenie naszej Gminy w zakresie kultury prowadzimy:

 • ze Szkołami Podstawowymi w Krzemieniewie i Wyczechach,
 • Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem,
 • Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps INKA w Czarnem
 • Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem,
 • Przedszkolem Gminnym i Żłobkiem,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnem,
 • Powiatowym Centrum Rehabilitacji w Czarnem,
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej „Promyk”,
 • Klubem 52 Batalionu Remontowego w Czarnem,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnem,
 • Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „Szansa”,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnem,
 • Stowarzyszeniemna rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo,
 • Stowarzyszeniem Diabetyków,
 • Stowarzyszeniem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czarnem,
 • Stowarzyszeniem Krwiodawców,
 • Radami Sołeckimi,
 • Kołami Gospodyń Wiejskich,
 • PZW Koło w Czarnem,
 • Czarneńskim Stowarzyszeniem Tenisowym,
 • Zakładem Karnym w Czarnem,
 • Stowaryszeniem Inspiracja
 • WK PTTK Husaria

 

Instytucjami spoza naszej gminy, z którymi prowadzimy ścisłą współpracę są:

 • Miejski Dom Kultury w Człuchowie,
 • Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie,
 • Stowarzyszeniem LGD Ziemi Człuchowskiej,
 • Towarzystwem Miłośników Ziemi Człuchowskiej
 • Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury,
 • Domem Kultury w Przechlewie,  Koczale
 • Szkołą Muzyczną im. Oskara Kolberga w Szczecinku,
 • Studio nagrań DIGI-ART Szczecinek,
 • Centrum Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki w Rzeczenicy,
 • Agencja Muzyczna ACCORD ze Szczecinka,
 • Agencja Muzyczna MEDIA PLUS,
 • Starostwo Powiatu Człuchowskiego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie,
 • Muzeum Regionalne w Człuchowie,
 • Bankiem Żywności w Chojnicach,
 • Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem,
 • Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Krzemieniewie,
 • Parafia pw. Świętej Rodziny i św. Jana Chrzciciela w Bińczu.

 

Współpraca ta pozwala nam na wzajemne wspieranie się pod względem technicznym a także artystycznym. Współpraca polega głównie na wymianie dorobku scenicznego, wzajemnej pomocy w zakresie obsługi akustycznej i muzycznej, oświetlenia scenicznego, wypożyczania sprzętu na organizowane przez wymienione instytucje imprezy, a także prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych instruktorów w zakresie tańca, muzyki, plastyki i innych dziedzin kultury. Organizowaniu wspólnych warsztatów artystycznych i innych form w zakresie kultury.

Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2020-03-25 10:49:19
Ilość wyświetleń: 3472

Przetargi

Przejdź

Multimedia

Przejdź

Galeria

Przejdź

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przejdź

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej