Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Galeria

Ikona facebook Ikona Instagram Ikona BIP

PROJEKT PN. CYFRYZACJA SZANSĄ ROZWOJU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Projekt pn.” Cyfryzacja szansą rozwoju Czarneńskiego Centrum Kultury”

został złożony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e - usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” i otrzymał dofinansowanie w wysokości  178.900,00 zł. Instytucją wdrażającą projekt było Narodowe Centrum Kultury. Uzyskanie finansowania projektu w 100% było możliwe dzięki dofinansowaniu środków unijnych .   

  Projekt obejmuje doposażenie obiektów będących w strukturze organizacyjnej Czarneńskiego Centrum Kultury (CCK) w nowoczesny sprzęt informatyczny i multimedialny. Zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników z obsługi sprzętu i oprogramowania. Wdrożenia technologii cyfrowych w działalności CCK pozwoliło dotrzeć do odbiorców  i poszerzyć ich grono. Wdrożenie nowych technologii pozwoliło na intensyfikację działań w sieci. Nowe kompetencje cyfrowe pracowników zapewniają lepszą jakość prowadzonych działań. Rozwinięta została nasza dotychczasowa działalność w sieci, w tym kanał w serwisie YOUTUBE. CCK realizuje działalność statutową w oparciu o 12 obiektów tj. Dom Kultury w mieście, 9 świetlic wiejskich na terenie wiejskim, w miejscowościach: Nadziejewo, Raciniewo, Biernatka, Bińcze, Sierpowo, Krzemieniewo, Sokole, Kijno, Domisław, bibliotekę i jej filię w Wyczechach. Cyfryzacja działalności i sieciowanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK znacznie ułatwia komunikację i działalność we wszystkich dziedzinach w zakresie prowadzenia działalności statutowej Czarneńskiego Centrum Kultury. Przy realizacji projektu zachowana została zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Data dodania: 2023-06-15 18:34:37
Data edycji: 2023-08-02 13:33:22
Ilość wyświetleń: 199

Przetargi

Przejdź

Multimedia

Przejdź

Galeria

Przejdź

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przejdź

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej